OSK Konan | ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa | ul. Jaspisowa 9, 05-077 Warszawa | al. Władysława Reymonta 12A, 01-842 Warszawa | ul. Parkowa 3A, 05-110 Jabłonna

Monthly Archives kwiecień 2023

Obowiązkowym elementem egzaminu na prawo jazdy kategorii B jest manewr parkowania.

Kursanci na egzaminie mogą spodziewać się konieczności wykonania jednego z poniższych manewrów:

– parkowanie prostopadłe,

– parkowanie skośne,

– parkowanie równoległe.

Parkowanie prostopadłe

Polega na wjeździe autem przodem w wyznaczone miejsce, a wyjeździe tyłem. Należy pamiętać, aby po zaparkowaniu była możliwość opuszczenia pojazdu zarówno przez kierowcę, jak i pasażera. Podczas egzaminu możliwa jest jedna korekta toru jazdy.

Parkowanie skośne

Polega na wjeździe autem przodem w wyznaczone miejsce, a wyjeździe tyłem. Należy pamiętać, aby po zaparkowaniu była możliwość opuszczenia pojazdu zarówno przez kierowcę, jak i pasażera. Podczas egzaminu możliwa jest jedna korekta toru jazdy.

Parkowanie równoległe

Polega na wjeździe autem tyłem w wyznaczone miejsce, a wyjeździe przodem. Długość miejsca do parkowania miedzy pojazdami powinna wynosić około 2krotnośc długości pojazdu egzaminacyjnego. Podczas egzaminu możliwa jest jedna korekta toru jazdy. Pamiętajcie, że parkując równolegle do krawężnika nie można na niego najechać.

Miejsce do parkowania na egzaminie na prawo jazdy wyznacza egzaminator.

Czytaj więcej
515-702-484