OSK Konan | ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa | ul. Jaspisowa 9, 05-077 Warszawa | al. Władysława Reymonta 12A, 01-842 Warszawa | ul. Parkowa 3A, 05-110 Jabłonna

Monthly Archives maj 2023

Sygnalizatory świetlne na naszych drogach

 

Na naszych drogach przepływ ruchu na skrzyżowaniach regulują sygnalizatory świetlne. Wykorzystują one w tym celu trzy podstawowe kolory: czerwony, żółty i zielony. Sygnalizacja świetlna określa kolejność przejazdu przez skrzyżowanie i ma pierwszeństwo nad znakami drogowymi. Na naszych drogach wyróżniamy trzy rodzaje sygnalizatorów świetlnych. Wiecie jakie? Jeżeli nie, odpowiedz znajdziecie poniżej.

Kierujący pojazdem ma obowiązek do zastosowania się do wyświetlanych sygnałów wyświetlanych na sygnalizatorze S1:

– sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator.

– sygnał żółty – ostrzega o zbliżającej się zmianie sygnału na czerwony i zabrania wjazdu za sygnalizator, z wyjątkiem sytuacji gdy nie jest możliwe bezpieczne zatrzymanie się przed skrzyżowaniem.

– sygnał czerwony i żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator informujący, że za chwile zapali się sygnał zielony.

– sygnał zielony – zezwala na wjazd na skrzyżowanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy: opuszczenie skrzyżowania nie będzie możliwe przed zakończeniem cyklu przejazdu, ruch pojazdu utrudni pieszym lub rowerzystom opuszczenie drogi.

Sygnalizator świetlny S2 wyposażony jest w dodatkową zieloną strzałkę, która wyświetla się jednocześnie ze światłem czerwonym. Sygnał ten zezwala kierowcy na skręt w kierunku wskazanym przez strzałkę. Warunkiem wykonania takiego manewru jest zatrzymanie się przed sygnalizatorem lub wyznaczoną linia poziomą i ustąpienie pierwszeństwa użytkownikom drogi poprzecznej.

Sygnalizator świetlny S3 to tzw. sygnalizator kierunkowy.  Jego największą zaletą jest bezkolizyjność przejazdu. Wjazd na skrzyżowanie z sygnalizatorem S3 nie wymaga ustąpienia pierwszeństwa, ze względu na fakt, że uczestnicy ruchu, z którymi skrzyżowany jest dany kierunek jazdy mają czerwone światło. Zmiana kierunku jazdy może odbyć się wyłącznie zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na sygnalizatorze. Należy pamiętać, że na skrzyżowaniu z sygnalizatorem S3 ze strzałką w lewo niedopuszczalne jest zawracanie. Zawrócić można wyłącznie jeśli sygnalizator S3 posiada grot strzałki skierowany w dół.

Czytaj więcej
515-702-484