OSK Konan | ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa | ul. Jaspisowa 9, 05-077 Warszawa | al. Władysława Reymonta 12A, 01-842 Warszawa | ul. Parkowa 3A, 05-110 Jabłonna

Monthly Archives styczeń 2024

Bezpieczeństwo jako priorytet

Bezpieczeństwo na drodze jest kluczowym elementem odpowiedzialnego prowadzenia pojazdu. Ośrodek Szkolenia Kierowców Konan stawia na edukację i praktykę, aby każdy kierowca mógł czuć się pewnie i bezpiecznie za kierownicą. W tym artykule przyjrzymy się, jak Ośrodek Konan kształtuje nawyki bezpiecznej jazdy.

Podstawy bezpiecznej jazdy

 1. Znajomość przepisów ruchu drogowego: Pierwszym krokiem do bezpiecznej jazdy jest gruntowna znajomość przepisów ruchu drogowego.
 2. Umiejętność przewidywania sytuacji na drodze: Ośrodek Konan uczy, jak czytać sytuacje drogowe i przewidywać potencjalne zagrożenia.
 3. Kontrola nad pojazdem: Opanowanie technik prowadzenia pojazdu w różnych warunkach drogowych jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa.

Techniki odpowiedzialnej jazdy

 1. Defensywna jazda: Kursanci uczą się, jak unikać niebezpieczeństw poprzez defensywną jazdę, która zakłada zachowanie ostrożności i unikanie ryzyka.
 2. Kontrola emocji: Ośrodek kładzie nacisk na naukę kontroli emocji za kierownicą, co jest kluczowe w unikaniu agresywnej jazdy.
 3. Bezpieczne zachowania: Nauka bezpiecznych zachowań, takich jak używanie pasów bezpieczeństwa, prawidłowe ustawienie luster i fotela, jest integralną częścią szkolenia.

Znaczenie praktyki

 1. Symulacje różnych warunków drogowych: Ośrodek Konan oferuje praktyczne ćwiczenia w symulowanych warunkach, takich jak jazda nocna, w deszczu czy na śliskiej nawierzchni.
 2. Nauka kontroli pojazdu: Praktyczne lekcje obejmują również naukę kontroli pojazdu w trudnych sytuacjach, jak gwałtowne hamowanie czy unikanie przeszkód.

Rola instruktora w nauce bezpiecznej jazdy

 1. Indywidualne podejście: Instruktorzy w Ośrodku Konan dostosowują metody nauczania do indywidualnych potrzeb każdego kursanta.
 2. Podkreślanie wagi bezpieczeństwa: Instruktorzy stale przypominają o znaczeniu bezpieczeństwa i odpowiedzialności na drodze.
 3. Feedback i korekta błędów: Regularny feedback i korygowanie błędów są kluczowe w procesie nauki bezpiecznej jazdy.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo na drodze jest fundamentem odpowiedzialnej jazdy. Ośrodek Szkolenia Kierowców Konan poprzez kompleksowe szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowuje kursantów do bezpiecznego i pewnego poruszania się po drogach. Pamiętajmy, że bezpieczna jazda zaczyna się od nas samych i naszego podejścia do prowadzenia pojazdu.

Czytaj więcej

Pierwsze kroki za kierownicą
Początki przygody z prowadzeniem samochodu mogą być zarówno ekscytujące, jak i nieco stresujące. Ośrodek Szkolenia Kierowców Konan, z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu przyszłych kierowców, dzieli się dziesięcioma kluczowymi wskazówkami, które pomogą nowym kierowcom poczuć się pewniej i bezpieczniej na drodze.

1. Poznaj swój pojazd
Zanim wyruszysz na drogę, ważne jest, aby dobrze poznać swój samochód. Zrozumienie, jak działają wszystkie kontrolki, przyciski i wskaźniki, pomoże Ci w efektywnym i bezpiecznym prowadzeniu.

2. Zawsze przestrzegaj przepisów ruchu drogowego
Przepisy ruchu drogowego są stworzone, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. Ich znajomość i przestrzeganie to podstawa bezpiecznej jazdy.

3. Utrzymuj odpowiednią odległość od innych pojazdów
Zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów daje więcej czasu na reakcję w przypadku nieoczekiwanych sytuacji na drodze.

4. Regularnie sprawdzaj lusterka
Świadomość tego, co dzieje się wokół pojazdu, jest kluczowa. Regularne sprawdzanie lusterka pozwala na lepsze zrozumienie sytuacji na drodze.

5. Opanowanie i spokój
Nauka opanowania i zachowania spokoju w różnych sytuacjach drogowych jest niezbędna. Stres i nerwy mogą negatywnie wpływać na Twoje decyzje za kierownicą.

6. Praktyka czyni mistrza
Regularne ćwiczenia i jazda w różnych warunkach drogowych zwiększą Twoje umiejętności i pewność siebie za kierownicą.

7. Uważaj na pieszych i rowerzystów
Jako kierowca, masz odpowiedzialność za bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale i innych uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów.

8. Nigdy nie prowadź po alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest nie tylko nielegalne, ale przede wszystkim niebezpieczne. Zawsze pamiętaj o tej zasadzie.

9. Korzystaj z technologii, ale nie pozwól, aby cię rozpraszała
Nowoczesne technologie, takie jak systemy nawigacji, mogą być pomocne, ale ważne jest, aby nie pozwoliły one na rozproszenie uwagi podczas jazdy.

10. Regularne przeglądy techniczne
Upewnij się, że Twój pojazd jest regularnie serwisowany i sprawdzany pod kątem ewentualnych usterek.

Podsumowanie
Początki jako kierowca mogą być wyzwaniem, ale przestrzeganie tych wskazówek pomoże Ci stać się pewnym i bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Pamiętaj, że nauka i doskonalenie umiejętności kierowania to proces ciągły. Ośrodek Szkolenia Kierowców Konan jest zawsze gotowy wspierać Cię na każdym etapie tej podróży.

Czytaj więcej

Kursancie czy znasz już wszystkie rodzaje znaków drogowych?

 

Znaki drogowe muszą spełnić pewne wymagania, które zostały uwzględnione w przepisach, dotyczą one m.in. wielkości, wymiarów i widoczności.

Biorąc pod uwagę umiejscowienie, znaki możemy podzielić na poziome i pionowe.

Znaki poziome występują w postaci linii, symboli i napisów umieszczonych na powierzchni dróg.

Znaki pionowe to tablice, tarcze, ale także znaki świetlne.

Dodatkowo znaki drogowe dzielimy pod względem informacji jaką niosą na:

 • ostrzegawcze
 • zakazu
 • nakazu
 • informacyjne
 • kierunku i miejscowości
 • uzupełniające
 • tabliczki do znaków drogowych

Często można łączyć dane rodzaje znaków drogowych, np. znaki nakazu ze znakami informacyjnymi.

Znaki ostrzegawcze ich zadaniem jest informowanie uczestników poruszających się w ruchu drogowym o potencjalnym niebezpieczeństwie i zastosowaniu zasad szczególnej ostrożności. W Polsce wyróżnia się 42 rodzaje znaków ostrzegawczych, z których każdy oznaczony jest literą A i numerowany od 1-34. Znaki drogowe ostrzegawcze umieszczane są w miejscach, w których niebezpieczeństwo występuje stale, ale również w miejscach, w których występuje ono nieregularnie. Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego, którego wierzchołek skierowany jest ku górze. Wyjątkiem jest jedynie znak drogowy A7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu”, którego wierzchołek zwrócony jest ku dołowi. Znaki ostrzegawcze występujące w Polsce wyróżniają się żółtym tłem oraz występującą koloru czerwonego obwódką. Znaczna większość symboli pojawiających się na znakach ostrzegawczych jest koloru czarnego. Wyjątkiem jest znak ostrzegawczy A-19 zawierający w symbolu kolor biały oraz znak A-29, na którym widoczny jest kolor czerwony oraz biały.

Zadaniem znaków nakazu jest wskazanie i ustalenie organizacji ruchu na drogach poprzez nakazywanie uczestnikom ruchu określonego sposobu jazdy, zachowań i obowiązków. Grupę znaków nakazu stosuje się w celu wskazania m.in.: obowiązującej prędkości, konieczności używania łańcuchów przeciwpoślizgowych, sposobu poruszania się na skrzyżowaniach lub innych drogach, gdzie występuje konieczność zmiany kierunku jazdy, korzystania przez określonych uczestników ruchu drogowego z wydzielonej dla nich drogi. W Polsce wyróżnić można 21 rodzajów znaków nakazu, z których każdy oznaczony jest literą C i numerowany od 1-19. Znaki nakazu bardzo często występują również z tabliczkami z symbolem T. Znaki te mają kształt koła wypełnionego niebieskim tłem. Symbole ukazujące się na znakach nakazu są koloru białego.  Na tego typu znakach występują również, skośne czerwone pasy, które skreślają dany symbol. Warto zauważyć, że w grupie znaków nakazu znajduje się też wyjątek, tj. znak drogowy C-17 „Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”, w kształcie prostokąta z białym tłem.

Znaki zakazu mają za zadanie wskazać kierującym ograniczenia lub zakazy wykonywania poszczególnych manewrów na drodze oraz określenia prędkości, z jaką dany pojazd może się poruszać na odcinku drogi bądź na jej obszarze. Znajomość tej grupy znaków jest niezbędna dla kierowców, ponieważ pozwala na uniknięcie otrzymania punktów karnych oraz mandatów. Grupa znaków zakazu zabrania kierującym pojazdami manewrów, takich jak: wjeżdżania, zawracania, skręcania, zatrzymywania się, wyprzedzania, itd. Znaki te występują w miejscach, w których wyżej wymienione manewry mogłyby stanowić niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Stosuje się je również w celach zachowania płynności ruchu oraz organizacji na drodze. Na terenie naszego kraju możemy wyróżnić 46 rodzajów znaku zakazu. Wygląd znaków zakazu nie jest też do końca jednoznaczny. Większa część grupy znaków drogowych zakazu posiada kształt koła z czerwonym obramowaniem. Należy wspomnieć o występującym znaku drogowym B-20 „STOP”, który ma postać ośmiokąta foremnego.

Znaki informacyjne przekazują informacje dotyczące dróg, ich rodzaju oraz sposobu korzystania z nich. Znaki te mają za zadanie informować również o obiektach występujących przy danej drodze oraz w jej pobliżu, które są położone na danym odcinku drogi lub mogą znajdować się w niedalekiej odległości od drogi. Razem ze znakami informacyjnymi występują tabliczki z symbolami T, które stosuje się wtedy, gdy znak drogowy ma dotyczyć poszczególnej grupy pojazdów. W Polsce wyróżnia się 68 znaków informacyjnych. Każdy znak informacyjny jest oznaczony wielką literą D z numerami zaczynającymi się do 1-53. Wygląd znaków informacyjnych nie jest jednolity. Znaki mogą mieć kształt prostokąta, rombu lub kwadratu. Symbole występujące na znakach są zazwyczaj białe lub czarne i umiejscawia się je na białym albo niebieskim tle.

Chcesz się dowiedzieć więcej o znakach drogowych? Sprawdź nasz artykuł o nietypowych znakach drogowych.

Czytaj więcej
515-702-484