OSK Konan | ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa | ul. Jaspisowa 9, 05-077 Warszawa | al. Władysława Reymonta 12A, 01-842 Warszawa | ul. Parkowa 3A, 05-110 Jabłonna

Category auto

Kursancie czy znasz już wszystkie rodzaje znaków drogowych?

 

Znaki drogowe muszą spełnić pewne wymagania, które zostały uwzględnione w przepisach, dotyczą one m.in. wielkości, wymiarów i widoczności.

Biorąc pod uwagę umiejscowienie, znaki możemy podzielić na poziome i pionowe.

Znaki poziome występują w postaci linii, symboli i napisów umieszczonych na powierzchni dróg.

Znaki pionowe to tablice, tarcze, ale także znaki świetlne.

Dodatkowo znaki drogowe dzielimy pod względem informacji jaką niosą na:

  • ostrzegawcze
  • zakazu
  • nakazu
  • informacyjne
  • kierunku i miejscowości
  • uzupełniające
  • tabliczki do znaków drogowych

Często można łączyć dane rodzaje znaków drogowych, np. znaki nakazu ze znakami informacyjnymi.

Znaki ostrzegawcze ich zadaniem jest informowanie uczestników poruszających się w ruchu drogowym o potencjalnym niebezpieczeństwie i zastosowaniu zasad szczególnej ostrożności. W Polsce wyróżnia się 42 rodzaje znaków ostrzegawczych, z których każdy oznaczony jest literą A i numerowany od 1-34. Znaki drogowe ostrzegawcze umieszczane są w miejscach, w których niebezpieczeństwo występuje stale, ale również w miejscach, w których występuje ono nieregularnie. Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego, którego wierzchołek skierowany jest ku górze. Wyjątkiem jest jedynie znak drogowy A7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu”, którego wierzchołek zwrócony jest ku dołowi. Znaki ostrzegawcze występujące w Polsce wyróżniają się żółtym tłem oraz występującą koloru czerwonego obwódką. Znaczna większość symboli pojawiających się na znakach ostrzegawczych jest koloru czarnego. Wyjątkiem jest znak ostrzegawczy A-19 zawierający w symbolu kolor biały oraz znak A-29, na którym widoczny jest kolor czerwony oraz biały.

Zadaniem znaków nakazu jest wskazanie i ustalenie organizacji ruchu na drogach poprzez nakazywanie uczestnikom ruchu określonego sposobu jazdy, zachowań i obowiązków. Grupę znaków nakazu stosuje się w celu wskazania m.in.: obowiązującej prędkości, konieczności używania łańcuchów przeciwpoślizgowych, sposobu poruszania się na skrzyżowaniach lub innych drogach, gdzie występuje konieczność zmiany kierunku jazdy, korzystania przez określonych uczestników ruchu drogowego z wydzielonej dla nich drogi. W Polsce wyróżnić można 21 rodzajów znaków nakazu, z których każdy oznaczony jest literą C i numerowany od 1-19. Znaki nakazu bardzo często występują również z tabliczkami z symbolem T. Znaki te mają kształt koła wypełnionego niebieskim tłem. Symbole ukazujące się na znakach nakazu są koloru białego.  Na tego typu znakach występują również, skośne czerwone pasy, które skreślają dany symbol. Warto zauważyć, że w grupie znaków nakazu znajduje się też wyjątek, tj. znak drogowy C-17 „Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”, w kształcie prostokąta z białym tłem.

Znaki zakazu mają za zadanie wskazać kierującym ograniczenia lub zakazy wykonywania poszczególnych manewrów na drodze oraz określenia prędkości, z jaką dany pojazd może się poruszać na odcinku drogi bądź na jej obszarze. Znajomość tej grupy znaków jest niezbędna dla kierowców, ponieważ pozwala na uniknięcie otrzymania punktów karnych oraz mandatów. Grupa znaków zakazu zabrania kierującym pojazdami manewrów, takich jak: wjeżdżania, zawracania, skręcania, zatrzymywania się, wyprzedzania, itd. Znaki te występują w miejscach, w których wyżej wymienione manewry mogłyby stanowić niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Stosuje się je również w celach zachowania płynności ruchu oraz organizacji na drodze. Na terenie naszego kraju możemy wyróżnić 46 rodzajów znaku zakazu. Wygląd znaków zakazu nie jest też do końca jednoznaczny. Większa część grupy znaków drogowych zakazu posiada kształt koła z czerwonym obramowaniem. Należy wspomnieć o występującym znaku drogowym B-20 „STOP”, który ma postać ośmiokąta foremnego.

Znaki informacyjne przekazują informacje dotyczące dróg, ich rodzaju oraz sposobu korzystania z nich. Znaki te mają za zadanie informować również o obiektach występujących przy danej drodze oraz w jej pobliżu, które są położone na danym odcinku drogi lub mogą znajdować się w niedalekiej odległości od drogi. Razem ze znakami informacyjnymi występują tabliczki z symbolami T, które stosuje się wtedy, gdy znak drogowy ma dotyczyć poszczególnej grupy pojazdów. W Polsce wyróżnia się 68 znaków informacyjnych. Każdy znak informacyjny jest oznaczony wielką literą D z numerami zaczynającymi się do 1-53. Wygląd znaków informacyjnych nie jest jednolity. Znaki mogą mieć kształt prostokąta, rombu lub kwadratu. Symbole występujące na znakach są zazwyczaj białe lub czarne i umiejscawia się je na białym albo niebieskim tle.

Chcesz się dowiedzieć więcej o znakach drogowych? Sprawdź nasz artykuł o nietypowych znakach drogowych.

Czytaj więcej

Kursancie znasz już wszystkie znaki drogowe?

Przygotowując się do egzaminu na prawo jazdy nauka znaków drogowych nikogo nie ominie. Ich znajomość ułatwia kierowcy zachowanie na drodze i zmniejsza ryzyko wypadku.

Niektóre znaki drogowe sprawiają trudności wielu kierowcom, więc postaramy się je Wam przybliżyć.

Co oznacza znak B-37? Nie wiesz, już spieszymy z odpowiedzią.

Z pozoru przypomina standardowy zakaz postoju, jednak jedynka rzymska zmienia wszystko. To właśnie ta przekreślona jedynka rzymska decyduje o zakazie postoju w dni nieparzyste danego miesiąca. Obowiązuje do najbliższego skrzyżowania i odnosi się do tej strony drogi, przy której go ustawiono. Znak B-37 nie obowiązuje w godzinach 21 a 24 i to właśnie wtedy kierowcy mają czas na przeparkowania pojazdu.

Spotkałeś na swojej drodze znak B-38 i zastanawiasz się co oznacza?

Z pozoru przypomina standardowy zakaz postoju, jednak dwójka rzymska zmienia wszystko. To właśnie ta przekreślona dwójka rzymska decyduje o zakazie postoju w dni parzyste danego miesiąca. Obowiązuje do najbliższego skrzyżowania i odnosi się do tej strony drogi, przy której go ustawiono. Znak B-38 nie obowiązuje w godzinach 21 a 24 i to właśnie wtedy kierowcy mają czas na przeparkowania pojazdu.

Znak B-10, czyli zakaz wjazdu motorowerów.

Spotkaliście go na swojej drodze? Obecnie nie jest o to łatwo, ze względu na wyparcie motorowerów przez skutery. Jest on stosowany w miejscach, w których nie jest dopuszczony ruch jakichkolwiek pojazdów wyposażonych w silniki.

Znak B-12, czyli zakaz ruchu na jezdni wózków ręcznych, kolejny rzadko spotykany znak drogowy. Oznacza on zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

Znak B-11, czyli zakaz wjazdu wózków rowerowych, wykorzystuje się na drogach na których występuje duży ruch i wykorzystanie tego środka lokomocji utrudniłoby innym użytkownikom dróg sprawne wyprzedzanie.

Znak D-54, tzw. początek strefy czystego transportu pojawiła się wraz z pomysłem wprowadzenia ograniczenia ruchu drogowego w wybranych strefach miast. O końcu strefy czystego transportu informuje nas znak D-55.

Czytaj więcej

Kurs na prawo jazdy skończony? Pora zapisać się na egzamin teoretyczny. Aby to zrobić każdy kursant musi posiadać numer PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę (sprawdź również naszą instrukcje kurs prawa jazdy krok po kroku). Na egzamin należy zapisać się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Można to zrobić na trzy sposoby: stacjonarnie, telefonicznie lub on-line w serwisie Info-Car. Za egzamin teoretyczny opłatę należy wykonać z góry, tylko taka płatność gwarantuje miejsce na egzaminie.

Zastanawiasz się jak obecnie wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy? Złożony jest z 32 pytań. 20 z nich to pytania podstawowe, 12 tzw. specjalistyczne. Pytania losowane są z puli kilku tysięcy. Pytania punktowane są w skali 1-3, a aby zdać egzamin należy uzyskać 68 punktów z 74 możliwych do zdobycia. Na cały egzamin przeznaczone jest 25 minut.

Po zdanym egzaminie teoretycznym, pora na egzamin praktyczny. Zapisy na egzamin praktyczny są takie same jak na egzamin teoretyczny. Egzamin praktyczny, tak jak i teoretyczny, jest płatny z góry. W przypadku niestawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie zapłacona kwota przepada.

Wybierasz się na egzamin na prawo jazdy? Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości, tj. dowód osobisty lub paszport lub kartę pobytu. Dokument musi być ważny w dniu egzaminu! Dodatkowo przy egzaminie teoretycznym, jeżeli ktoś posiada wpisane w orzeczeniu lekarskim okulary czy aparat słuchowy, obowiązkowo musi je ze sobą zabrać i używać.

Dokument tożsamości

 

Zdanie egzaminu na prawo jazdy nie uprawnia od razu do prowadzenia auta! Mając w ręku dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu pamiętaj aby:

– udać się do Wydziału Komunikacji i wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy

– uiścić opłatę za dokument

– poczekać na wydanie prawa jazdy, trwa to ok 9dni roboczych.

Życzymy szerokiej drogi!

Czytaj więcej

Przed wyruszeniem w trasę egzaminacyjną na prawo jazdy należy pamiętać o:

– odpowiednim ustawieniu fotela,

– ustawieniu zagłówków,

– odpowiednim ustawieniu lusterek bocznych oraz wewnętrznego,

– zapięciu pasów,

– włączeniu świateł mijania,

– zwolnieniu hamulca awaryjnego,

– sprawdzeniu czy wszystkie drzwi samochodu są zamknięte.

Podczas egzaminu na prawo jazdy na placu manewrowym trzeba być przygotowanym do wykonaniu także następujących zadań:

– płynnym ruszeniu z miejsca,

– płynnej jazdy po łuku,

– ruszania na wzniesieniu.

 

Po licznych godzinach praktyki na kursie prawa jazdy, każdy nasz kursant wie czym jest płynna jazda, prawda?

W razie czego przypominamy – jest to jazda z zatrzymaniem WYŁĄCZNIE w wyznaczonym polu, raz przed końcem, a raz przed początkiem pasa. Pamiętać również należy o zachowaniu równej prędkości jazdy.

Jazda po łuku podczas egzaminu na prawo jazdy nie jednemu kursantowi spędza sen z powiek. Pamiętajcie, aby wykonując ten manewr podczas egzaminu na prawo jazdy:

– jechać płynnie,

– nie najeżdżać na linie,

– nie potrącać pachołków,

– w pełni kontrolować tor jazdy poprzez obserwację lusterek oraz tylnej szyby.

Już tylko jedno zadanie dzieli Was od wyjazdu w trasę egzaminacyjną po mieście, mianowicie ruszanie na wzniesieniu. Odetchnijcie głęboko przed przystąpieniem do niego i wykonajcie poniższe czynności ze spokojem, a na pewno wszystko pójdzie z „górki”:

– wciśnij pedał gazu

– unieś ostrożnie sprzęgło

– odbezpiecz hamulec awaryjny i trzymaj go z wciśniętym guzikiem

– w momencie ruszenia zatrzymaj na chwilę sprzęgło

– odpuść hamulec awaryjny

– płynnie ruszaj pilnując powolnego podnoszenia sprzęgła i zwiększania obrotów.

Jak już udało się wam wykonać poprawnie wszystkie zadania na placu manewrowym pora ruszyć na miasto.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi naszymi wpisami:

Manewry parkowania na egzaminie na prawo jazdy

Egzamin praktyczny na prawo jazdy – wykonywane manewry i popełniane błędy

Czytaj więcej

Ronda, czyli skrzyżowanie z ruchem okrężnym, oznacza się znakiem C-12. Każde rondo powinno posiadać wyspę lub plac, dookoła którego poruszają się samochody. Znak C-12 najczęściej idzie w parze ze znakiem ustąp pierwszeństwa (A-7). Jednak, gdy znak C-12 występuje sam, wówczas poruszający się po rondzie ustępuje pierwszeństwa wjeżdżającym z prawej strony.

Poruszając się po rondzie nie można zapomnieć o używaniu kierunkowskazu. Zgodnie z zasadą sygnalizowania zmiany kierunku i pasa ruchu, każdy poruszający się po rondzie kierowca powinien zawczasu sygnalizować opuszczenie ronda. Włączenie migacza musi nastąpić nie za późno i nie za wcześnie.

Poza standardowymi rondami, coraz częściej można spotkać rondo turbinowe, którego konstrukcja umożliwia bezkolizyjną jazdę. W tym celu niezbędne jest zajecie właściwego pasa jeszcze przed wjazdem na rondo. Ronda turbinowe są poprzedzone pionowym znakiem drogowym w postaci niebieskiej tablicy informacyjnej, wskazującej odpowiednie pasy ruchu oraz znakami poziomymi. Rondo turbinowe posiada zarówno linie ciągłe, jak i przerywane. Zmiana pasa ruchu możliwa jest tylko w wyznaczonych miejscach, więc warto patrzeć uważnie na znaki.

To teraz szybciutkie podsumowanie zasad jazdy po rondzie! Mamy nadzieję, że wszystkie zasady są już dla Was przejrzyste.

Czytaj więcej

Sygnalizatory świetlne na naszych drogach

 

Na naszych drogach przepływ ruchu na skrzyżowaniach regulują sygnalizatory świetlne. Wykorzystują one w tym celu trzy podstawowe kolory: czerwony, żółty i zielony. Sygnalizacja świetlna określa kolejność przejazdu przez skrzyżowanie i ma pierwszeństwo nad znakami drogowymi. Na naszych drogach wyróżniamy trzy rodzaje sygnalizatorów świetlnych. Wiecie jakie? Jeżeli nie, odpowiedz znajdziecie poniżej.

Kierujący pojazdem ma obowiązek do zastosowania się do wyświetlanych sygnałów wyświetlanych na sygnalizatorze S1:

– sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator.

– sygnał żółty – ostrzega o zbliżającej się zmianie sygnału na czerwony i zabrania wjazdu za sygnalizator, z wyjątkiem sytuacji gdy nie jest możliwe bezpieczne zatrzymanie się przed skrzyżowaniem.

– sygnał czerwony i żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator informujący, że za chwile zapali się sygnał zielony.

– sygnał zielony – zezwala na wjazd na skrzyżowanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy: opuszczenie skrzyżowania nie będzie możliwe przed zakończeniem cyklu przejazdu, ruch pojazdu utrudni pieszym lub rowerzystom opuszczenie drogi.

Sygnalizator świetlny S2 wyposażony jest w dodatkową zieloną strzałkę, która wyświetla się jednocześnie ze światłem czerwonym. Sygnał ten zezwala kierowcy na skręt w kierunku wskazanym przez strzałkę. Warunkiem wykonania takiego manewru jest zatrzymanie się przed sygnalizatorem lub wyznaczoną linia poziomą i ustąpienie pierwszeństwa użytkownikom drogi poprzecznej.

Sygnalizator świetlny S3 to tzw. sygnalizator kierunkowy.  Jego największą zaletą jest bezkolizyjność przejazdu. Wjazd na skrzyżowanie z sygnalizatorem S3 nie wymaga ustąpienia pierwszeństwa, ze względu na fakt, że uczestnicy ruchu, z którymi skrzyżowany jest dany kierunek jazdy mają czerwone światło. Zmiana kierunku jazdy może odbyć się wyłącznie zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na sygnalizatorze. Należy pamiętać, że na skrzyżowaniu z sygnalizatorem S3 ze strzałką w lewo niedopuszczalne jest zawracanie. Zawrócić można wyłącznie jeśli sygnalizator S3 posiada grot strzałki skierowany w dół.

Czytaj więcej

Obowiązkowym elementem egzaminu na prawo jazdy kategorii B jest manewr parkowania.

Kursanci na egzaminie mogą spodziewać się konieczności wykonania jednego z poniższych manewrów:

– parkowanie prostopadłe,

– parkowanie skośne,

– parkowanie równoległe.

Parkowanie prostopadłe

Polega na wjeździe autem przodem w wyznaczone miejsce, a wyjeździe tyłem. Należy pamiętać, aby po zaparkowaniu była możliwość opuszczenia pojazdu zarówno przez kierowcę, jak i pasażera. Podczas egzaminu możliwa jest jedna korekta toru jazdy.

Parkowanie skośne

Polega na wjeździe autem przodem w wyznaczone miejsce, a wyjeździe tyłem. Należy pamiętać, aby po zaparkowaniu była możliwość opuszczenia pojazdu zarówno przez kierowcę, jak i pasażera. Podczas egzaminu możliwa jest jedna korekta toru jazdy.

Parkowanie równoległe

Polega na wjeździe autem tyłem w wyznaczone miejsce, a wyjeździe przodem. Długość miejsca do parkowania miedzy pojazdami powinna wynosić około 2krotnośc długości pojazdu egzaminacyjnego. Podczas egzaminu możliwa jest jedna korekta toru jazdy. Pamiętajcie, że parkując równolegle do krawężnika nie można na niego najechać.

Miejsce do parkowania na egzaminie na prawo jazdy wyznacza egzaminator.

Czytaj więcej

Start your driving adventure today! We invite you to the driving course at OSK KONAN!

 

Step 1 Make an appointment at the OSK KONAN office in a convenient location for you and sign up for the driving course

Step 2 Make an appointment and do a medical examination

The doctor will issue you a medical certificate stating that there are no contraindications to driving a vehicle, allowing you to take a course for a given category of driving license. OSK Konan can help you with that and schedule this appointment for you with our doctor.

Remember. Come to the examination on an empty stomach. If you have a vision defect, ask your doctor to include glasses and contact lenses in the certificate. Such an annotation will allow you to drive vehicles both in glasses and lenses.

Step 3 – obtaining a PKK number

PKK (Driver Candidate Profile) is a unique number of each driver candidate. Thanks to it, the driving school and traffic center will be able to search for you in the system.

Visit the communication department in the district office to obtain a Driver Candidate Profile. The PKK number is assigned free of charge, and in order to obtain it, you must submit the following documents to the Communications Department:

– application for a driving license. You can download it HERE or receive it at the district office,

– written consent of a parent or guardian – if you are under 18 years of age,

– a medical certificate on the lack of contraindications to driving a vehicle,

– current photo 35x45mm,

– residence card/residence visa or other document that confirms that you have been staying on the territory of Poland for more than 185 days or a copy of certification from your university/school of being a student for at least 6 months,

– a psychologist’s statement stating that there are no psychological contraindications for driving a vehicle – for persons applying for categories C, C1, C1+E, C+ E, D, D1, D1 + E, D + E.

All necessary information can be found at www.gov.pl.

Another way to obtain a PKK number is to apply online. Detailed step-by-step instructions on how to do this can be found on the Info-Car website .

Step 4 – Start your driving course !!!

Czytaj więcej

Już dziś zacznij swoją przygodę na prawo jazdy! Zapraszamy na kurs w OSK KONAN!

 

Krok 1 Umów się na wizytę w biurze OSK KONAN w dogodnej dla Ciebie lokalizacji i zapisz się na kurs

Krok 2 – Umów się i wykonaj badanie lekarskie

Lekarz wystawi Ci orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, dopuszczające do kursu na daną kategorię prawa jazdy. Z takiego badania możesz skorzystać w OSK KONAN.

Pamiętaj. Na badanie przychodzimy na czczo. Jeśli masz wadę wzroku poproś lekarza o wpisanie w orzeczeniu okularów i soczewek kontaktowych. Taka adnotacja pozwoli Ci kierować pojazdy zarówno w okularach, jak i w soczewkach.

Krok 3 – uzyskanie numeru PKK

PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu szkoła jazdy i ośrodek ruchu drogowego będą mogły cię wyszukać w systemie.

Odwiedź wydział komunikacji w celu wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę. Numer PKK nadawany jest bezpłatnie, a aby go uzyskać w wydziale komunikacji musisz złożyć poniższe dokumenty:

– wniosek o wydanie prawa jazdy. Pobierzesz go TUTAJ lub otrzymasz w urzędzie,

– pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli nie ukończyłeś 18 roku życia,

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznym,

– aktualne zdjęcie 35x45mm,

– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

– orzeczenie psychologa stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dla osób starających się o kategorie C, C1, C1+E, C+ E, D, D1, D1 +E, D+ E,

– ksero prawa jazdy – jeśli wnioskujący posiada już uprawnienia i zamierza zdobyć kolejną kategorię.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie www.gov.pl.

Drugim sposobem na uzyskanie numeru PKK, jest wniosek online. Dokładną instrukcje jak to zrobić krop po kroku, znajdziesz na stronie Info-Car.

Krok 4 – Rozpocznij kurs na prawo jazdy !!!

Czytaj więcej

Podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy, przyszli kierowcy muszą potrafić wykonać szereg manewrów. Dlatego też przygotujcie się na:

– przejazdy przez:  skrzyżowania, drogi jedno- i dwukierunkowe, przejścia dla pieszych, tunele, przejazdy kolejowe, przejazdy tramwajowe,

– parkowanie: równoległe, prostopadłe, skośne,

– zawracanie na drodze jedno- i dwukierunkowej oraz na skrzyżowaniu,

– zmianę pasa ruchu,

– omijanie, wymijanie i wyprzedzanie,

– zawracanie na skrzyżowaniu.

Na praktycznym egzaminie na prawo jazdy pojawiają się błędy. Najczęściej popełnianymi błędami przez przyszłych kierowców są:

– problem z prawidłową oceną odległości miedzy innymi pojazdami i ich prędkości,

– jazda zbyt blisko lewej krawędzi jezdni oraz przekraczanie linii ciągłych,

– za późne sygnalizowanie zmiany kierunku ruchu,

– za mała dynamika jazdy,

– problem z prawidłowym reagowaniem na zmienną sytuację na drodze,

– niedostosowanie prędkości do warunków drogowych,

– brak ostrożności w pobliżu przejść dla pieszych, przystanków oraz podczas wyprzedzania innych pojazdów oraz rowerzystów,

– nieprzestrzeganie zasady ruchu prawostronnego.

foto: macrovector na Freepik

Czytaj więcej
515-702-484