OSK Konan | ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa | ul. Jaspisowa 9, 05-077 Warszawa | al. Władysława Reymonta 12A, 01-842 Warszawa | ul. Parkowa 3A, 05-110 Jabłonna

Tag kurs prawa jazdy

Egzamin na prawo jazdy to dla wielu kandydatów na kierowców źródło stresu i niepokoju. Pomimo solidnego przygotowania, pod wpływem emocji łatwo o pomyłki. Znajomość najczęściej popełnianych błędów może pomóc w ich uniknięciu. Oto lista dziesięciu pomyłek, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Nieprawidłowe obserwacje

Niewystarczające lub błędne obserwacje, szczególnie podczas manewru zmiany pasa ruchu lub skrętu, to jeden z najczęstszych błędów. Pamiętaj, że bezpieczna jazda wymaga ciągłej uwagi na otoczenie.

Nieprzestrzeganie znaków drogowych

Pomijanie znaków drogowych lub niezrozumienie ich znaczenia często prowadzi do niezdania egzaminu. Szczególną uwagę należy zwrócić na znaki ograniczenia prędkości, zakazu wjazdu czy informujące o pierwszeństwie przejazdu.

Nieprawidłowe parkowanie

Błędy przy parkowaniu równoległym lub prostopadłym są typowe dla wielu egzaminowanych. Praktyka na różnych parkingach może pomóc zminimalizować ryzyko pomyłki.

Błędy przy rondach

Niewłaściwe wjeżdżanie na rondo, błędne wybieranie pasa ruchu czy nieprawidłowe sygnalizowanie zamiaru opuszczenia ronda to kolejne potknięcia.

Niedostosowanie prędkości do warunków na drodze

Jazda zbyt szybka lub zbyt wolna, nieadekwatna do panujących warunków drogowych i pogodowych, może być interpretowana jako brak umiejętności dostosowania się do sytuacji.

Błędy przy używaniu sprzęgła

Zbyt szybkie puszczanie sprzęgła, jazda na „półsprzęgle” czy gaszenie silnika przy ruszaniu, to częste problemy początkujących kierowców.

Nieprawidłowe korzystanie z lusterek

Nieobserwowanie luster w kluczowych momentach jazdy lub poleganie wyłącznie na nich podczas manewrowania może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Nieumiejętność utrzymania prawidłowej trasy jazdy

Zjeżdżanie z pasa ruchu, niewłaściwe pozycjonowanie pojazdu na drodze – te błędy mogą skutkować niezaliczeniem egzaminu.

Nierespektowanie pierwszeństwa przejazdu

Nieustępowanie pierwszeństwa pojazdom lub pieszym, gdy tego wymagają przepisy, jest poważnym błędem podczas egzaminu.

Nieprawidłowe sygnalizowanie zamiarów

Niewłaściwe lub brak sygnalizowania manewru skrętu, zmiany pasa ruchu czy zatrzymania może być przyczyną obniżenia oceny.

Znajomość tych błędów i świadome pracowanie nad ich eliminacją może znacząco zwiększyć szanse na zdanie egzaminu na prawo jazdy. Pamiętaj, praktyka czyni mistrza, a każdy przejechany kilometr przybliża Cię do celu.

Czytaj więcej

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy jest pierwszym krokiem w drodze do uzyskania upragnionego dokumentu. Wymaga solidnego przygotowania, które zapewni nie tylko pozytywny wynik, ale także wiedzę niezbędną do bezpiecznego poruszania się po drogach. Oto kilka sprawdzonych metod nauki, które pomogą Ci skutecznie przygotować się do egzaminu teoretycznego.

Stwórz plan nauki

Systematyczność to klucz do sukcesu. Podziel materiał na mniejsze części i ustal harmonogram ich przyswajania. Dzięki temu unikniesz przeciążenia informacjami i zwiększysz efektywność nauki.

Korzystaj z aplikacji i testów online

W dobie cyfrowej technologii, mamy dostęp do szerokiego wachlarza narzędzi wspomagających naukę. Aplikacje i testy online są nieocenioną pomocą w przygotowaniu do egzaminu teoretycznego. Symulują one rzeczywiste warunki egzaminu, pozwalając na sprawdzenie wiedzy i oswojenie się z formą testu.

Ucz się z grupą

Nauka w grupie może być nie tylko bardziej efektywna, ale i przyjemniejsza. Wymiana wiedzy, rozwiązywanie wątpliwości i wspólne testowanie się z materiału pomaga utrwalić informacje i ułatwia zapamiętywanie.

Wykorzystaj materiały multimedialne

Filmy edukacyjne, webinaria czy kursy online mogą być doskonałym uzupełnieniem tradycyjnej nauki. Materiały wizualne często łatwiej zapadają w pamięć i pomagają zrozumieć trudne zagadnienia.

Nie zapomnij o wypoczynku

Przerwy w nauce są równie ważne, jak sam proces przyswajania wiedzy. Regularny odpoczynek pozwala na regenerację sił i lepsze przyswajanie materiału.

Pamiętaj, że egzamin teoretyczny na prawo jazdy nie jest tylko testem wiedzy, ale także przygotowaniem do realnych sytuacji na drodze. Skupienie się na zrozumieniu przepisów, a nie tylko zapamiętywaniu odpowiedzi, jest kluczem do sukcesu.

Czytaj więcej

Sygnalizatory świetlne na naszych drogach

 

Na naszych drogach przepływ ruchu na skrzyżowaniach regulują sygnalizatory świetlne. Wykorzystują one w tym celu trzy podstawowe kolory: czerwony, żółty i zielony. Sygnalizacja świetlna określa kolejność przejazdu przez skrzyżowanie i ma pierwszeństwo nad znakami drogowymi. Na naszych drogach wyróżniamy trzy rodzaje sygnalizatorów świetlnych. Wiecie jakie? Jeżeli nie, odpowiedz znajdziecie poniżej.

Kierujący pojazdem ma obowiązek do zastosowania się do wyświetlanych sygnałów wyświetlanych na sygnalizatorze S1:

– sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator.

– sygnał żółty – ostrzega o zbliżającej się zmianie sygnału na czerwony i zabrania wjazdu za sygnalizator, z wyjątkiem sytuacji gdy nie jest możliwe bezpieczne zatrzymanie się przed skrzyżowaniem.

– sygnał czerwony i żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator informujący, że za chwile zapali się sygnał zielony.

– sygnał zielony – zezwala na wjazd na skrzyżowanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy: opuszczenie skrzyżowania nie będzie możliwe przed zakończeniem cyklu przejazdu, ruch pojazdu utrudni pieszym lub rowerzystom opuszczenie drogi.

Sygnalizator świetlny S2 wyposażony jest w dodatkową zieloną strzałkę, która wyświetla się jednocześnie ze światłem czerwonym. Sygnał ten zezwala kierowcy na skręt w kierunku wskazanym przez strzałkę. Warunkiem wykonania takiego manewru jest zatrzymanie się przed sygnalizatorem lub wyznaczoną linia poziomą i ustąpienie pierwszeństwa użytkownikom drogi poprzecznej.

Sygnalizator świetlny S3 to tzw. sygnalizator kierunkowy.  Jego największą zaletą jest bezkolizyjność przejazdu. Wjazd na skrzyżowanie z sygnalizatorem S3 nie wymaga ustąpienia pierwszeństwa, ze względu na fakt, że uczestnicy ruchu, z którymi skrzyżowany jest dany kierunek jazdy mają czerwone światło. Zmiana kierunku jazdy może odbyć się wyłącznie zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na sygnalizatorze. Należy pamiętać, że na skrzyżowaniu z sygnalizatorem S3 ze strzałką w lewo niedopuszczalne jest zawracanie. Zawrócić można wyłącznie jeśli sygnalizator S3 posiada grot strzałki skierowany w dół.

Czytaj więcej

Start your driving adventure today! We invite you to the driving course at OSK KONAN!

 

Step 1 Make an appointment at the OSK KONAN office in a convenient location for you and sign up for the driving course

Step 2 Make an appointment and do a medical examination

The doctor will issue you a medical certificate stating that there are no contraindications to driving a vehicle, allowing you to take a course for a given category of driving license. OSK Konan can help you with that and schedule this appointment for you with our doctor.

Remember. Come to the examination on an empty stomach. If you have a vision defect, ask your doctor to include glasses and contact lenses in the certificate. Such an annotation will allow you to drive vehicles both in glasses and lenses.

Step 3 – obtaining a PKK number

PKK (Driver Candidate Profile) is a unique number of each driver candidate. Thanks to it, the driving school and traffic center will be able to search for you in the system.

Visit the communication department in the district office to obtain a Driver Candidate Profile. The PKK number is assigned free of charge, and in order to obtain it, you must submit the following documents to the Communications Department:

– application for a driving license. You can download it HERE or receive it at the district office,

– written consent of a parent or guardian – if you are under 18 years of age,

– a medical certificate on the lack of contraindications to driving a vehicle,

– current photo 35x45mm,

– residence card/residence visa or other document that confirms that you have been staying on the territory of Poland for more than 185 days or a copy of certification from your university/school of being a student for at least 6 months,

– a psychologist’s statement stating that there are no psychological contraindications for driving a vehicle – for persons applying for categories C, C1, C1+E, C+ E, D, D1, D1 + E, D + E.

All necessary information can be found at www.gov.pl.

Another way to obtain a PKK number is to apply online. Detailed step-by-step instructions on how to do this can be found on the Info-Car website .

Step 4 – Start your driving course !!!

Czytaj więcej

Już dziś zacznij swoją przygodę na prawo jazdy! Zapraszamy na kurs w OSK KONAN!

 

Krok 1 Umów się na wizytę w biurze OSK KONAN w dogodnej dla Ciebie lokalizacji i zapisz się na kurs

Krok 2 – Umów się i wykonaj badanie lekarskie

Lekarz wystawi Ci orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, dopuszczające do kursu na daną kategorię prawa jazdy. Z takiego badania możesz skorzystać w OSK KONAN.

Pamiętaj. Na badanie przychodzimy na czczo. Jeśli masz wadę wzroku poproś lekarza o wpisanie w orzeczeniu okularów i soczewek kontaktowych. Taka adnotacja pozwoli Ci kierować pojazdy zarówno w okularach, jak i w soczewkach.

Krok 3 – uzyskanie numeru PKK

PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu szkoła jazdy i ośrodek ruchu drogowego będą mogły cię wyszukać w systemie.

Odwiedź wydział komunikacji w celu wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę. Numer PKK nadawany jest bezpłatnie, a aby go uzyskać w wydziale komunikacji musisz złożyć poniższe dokumenty:

– wniosek o wydanie prawa jazdy. Pobierzesz go TUTAJ lub otrzymasz w urzędzie,

– pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli nie ukończyłeś 18 roku życia,

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznym,

– aktualne zdjęcie 35x45mm,

– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

– orzeczenie psychologa stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dla osób starających się o kategorie C, C1, C1+E, C+ E, D, D1, D1 +E, D+ E,

– ksero prawa jazdy – jeśli wnioskujący posiada już uprawnienia i zamierza zdobyć kolejną kategorię.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie www.gov.pl.

Drugim sposobem na uzyskanie numeru PKK, jest wniosek online. Dokładną instrukcje jak to zrobić krop po kroku, znajdziesz na stronie Info-Car.

Krok 4 – Rozpocznij kurs na prawo jazdy !!!

Czytaj więcej
515-702-484