OSK Konan | ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa | ul. Jaspisowa 9, 05-077 Warszawa | al. Władysława Reymonta 12A, 01-842 Warszawa | ul. Parkowa 3A, 05-110 Jabłonna

Tag manewry

Podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy, przyszli kierowcy muszą potrafić wykonać szereg manewrów. Dlatego też przygotujcie się na:

– przejazdy przez:  skrzyżowania, drogi jedno- i dwukierunkowe, przejścia dla pieszych, tunele, przejazdy kolejowe, przejazdy tramwajowe,

– parkowanie: równoległe, prostopadłe, skośne,

– zawracanie na drodze jedno- i dwukierunkowej oraz na skrzyżowaniu,

– zmianę pasa ruchu,

– omijanie, wymijanie i wyprzedzanie,

– zawracanie na skrzyżowaniu.

Na praktycznym egzaminie na prawo jazdy pojawiają się błędy. Najczęściej popełnianymi błędami przez przyszłych kierowców są:

– problem z prawidłową oceną odległości miedzy innymi pojazdami i ich prędkości,

– jazda zbyt blisko lewej krawędzi jezdni oraz przekraczanie linii ciągłych,

– za późne sygnalizowanie zmiany kierunku ruchu,

– za mała dynamika jazdy,

– problem z prawidłowym reagowaniem na zmienną sytuację na drodze,

– niedostosowanie prędkości do warunków drogowych,

– brak ostrożności w pobliżu przejść dla pieszych, przystanków oraz podczas wyprzedzania innych pojazdów oraz rowerzystów,

– nieprzestrzeganie zasady ruchu prawostronnego.

foto: macrovector na Freepik

Czytaj więcej
515-702-484